Bầu cử tổng thống mỹ 2020 ngày nào

Quý vị gồm câu hỏi? Xin vui tươi gọi 1-800-448-4881 lắp thêm Hai - vật dụng Sáu trường đoản cú 8 giờ phát sáng - 5 giờ đồng hồ chiều hoặc e-mail .

Bạn đang xem: Bầu cử tổng thống mỹ 2020 ngày nào


Bầu cử quánh biệt

Ngày 22 tháng 1Bắt đầu quá trình bỏ phiếu 18 ngày (đến không còn Ngày thai Cử). Lá phiếu được gửi qua thư bưu điện với Máy bỏ phiếu dành cho tất cả những người khuyết tật (AVUs) có thể được thực hiện tại những trung tâm bầu cử
Ngày 1 mon 2Đăng ký trực tuyến và gởi qua con đường bưu điện buộc phải nhận được 8 ngày trước thời gian ngày Bầu Cử. Đến tận chỗ để đk bầu cử vào giờ làm việc và bất cứ lúc nào trước 8 giờ tối vào trong ngày Bầu Cử.
Ngày 9 tháng 2Ngày ở đầu cuối để đăng ký bỏ phiếu hoặc cập nhật hồ sơ đk ở tè bang georgewoodcock.comshington (phải trực tiếp nối văn phòng).
Ngày 9 tháng 2Bầu cử đặc biệt - quăng quật lá phiếu vào thùng phiếu bằng lòng không trễ rộng 8 giờ tối vào ngày Bầu cử,

Bầu cử sệt biệt

Ngày 9 tháng 4Bắt đầu tiến độ bỏ phiếu 18 ngày (đến hết Ngày thai Cử). Lá phiếu được gửi vào thư bưu điện cùng Máy bỏ phiếu dành cho tất cả những người khuyết tật (AVUs) hoàn toàn có thể được sử dụng tại các trung tâm bầu cử
Ngày 19 mon 4Đăng cam kết trực đường và gửi qua mặt đường bưu điện đề xuất nhận được 8 ngày trước ngày Bầu Cử. Đến tận nơi để đăng ký bầu cử vào giờ thao tác và bất cứ lúc nào trước 8 giờ đồng hồ tối vào ngày Bầu Cử.
Ngày 27 tháng 4Ngày ở đầu cuối để đk bỏ phiếu hoặc cập nhật hồ sơ đăng ký ở đái bang georgewoodcock.comshington (phải trực sau đó văn phòng).

Xem thêm:

Ngày 27 tháng 4Bầu cử Sơ cỗ Tổng thống - quăng quật lá phiếu vào thùng phiếu ưng thuận không trễ hơn 8 tiếng tối vào trong ngày Bầu cử,

Sơ bộ

Ngày 16 tháng 7Bắt đầu tiến trình bỏ phiếu 18 ngày (đến không còn Ngày bầu Cử). Lá phiếu được gửi vào thư bưu điện cùng Máy bỏ phiếu dành cho những người khuyết tật (AVUs) rất có thể được sử dụng tại các trung tâm bầu cử
Ngày 26 tháng 7Đăng ký kết trực tuyến và gởi qua mặt đường bưu điện yêu cầu nhận được 8 ngày trước thời điểm ngày Bầu Cử. Đến tận tay để đăng ký bầu cử vào giờ làm việc và bất kể lúc làm sao trước 8 tiếng tối vào trong ngày Bầu Cử.
Ngày 3 mon 8Ngày sau cùng để đăng ký bỏ phiếu hoặc update hồ sơ đk ở tè bang georgewoodcock.comshington (phải trực tiếp đến văn phòng).
Ngày 3 mon 8Sơ cỗ - vứt lá phiếu vào thùng phiếu chính thức không trễ hơn 8 giờ đồng hồ tối vào trong ngày Bầu cử,

Tổng tuyển chọn Cử

Ngày 15 mon 10Bắt đầu tiến trình bỏ phiếu 18 ngày (đến hết Ngày bầu Cử). Lá phiếu được gửi vào thư bưu điện cùng Máy bỏ phiếu dành cho những người khuyết tật (AVUs) rất có thể được thực hiện tại những trung tâm bầu cử
Ngày 25 mon 10Đăng cam kết trực con đường và nhờ cất hộ qua con đường bưu điện buộc phải nhận được 8 ngày trước thời điểm ngày Bầu Cử. Đến tận nơi để đăng ký bầu cử vào giờ làm việc và bất cứ lúc như thế nào trước 8 tiếng tối vào trong ngày Bầu Cử.
Ngày 2 tháng 11Ngày sau cuối để đk bỏ phiếu hoặc cập nhật hồ sơ đk ở đái bang georgewoodcock.comshington (phải trực tiếp nối văn phòng).
Ngày 2 tháng 11Tổng tuyển Cử - quăng quật lá phiếu vào thùng phiếu thỏa thuận không trễ rộng 8 giờ đồng hồ tối vào ngày Bầu cử,

Nếu quý vị được đk bỏ phiếu nhưng bỏ dở thời hạn cuối cùng để cập nhật add của quý vị, quý vị vẫn có thể bỏ phiếu. Contact bộ bầu cử quận của quý vị vị trí mà khách hàng đang đăng ký để yêu cầu một lá phiếu.Đăng ký kết và cập nhật được trình sau thời hạn chót sẽ sở hữu được hiệu lực đến cuộc bầu cử tiếp theo.