Cách Cài Đặt Google Drive Trên Máy Tính

Dịch vụ lưu giữ trữ đám mây Google Drive sầu hiện ni vẫn miễn phí tới 15 GB cho người sử dụng. Hơn nữa Google Drive sầu có sự liên kêt chặt chẽ với Gmail và nhiều dịch vụ khác nữa của Google, với chỉ một tài khoản đăng nhập duy nhất, bởi thế nhiều người sẵn sàng chọn trên đây làm kho trực tuyến của mình.

Bạn đang xem: Cách cài đặt google drive trên máy tính

Người sử dụng có thể đẩy file, dữ liệu lên kho Google Drive sầu từ bất kỳ thiết bị nào, chứ ko chỉ trên nền tảng website. Với điện thoại thông minh và máy tính bảng, ta sẽ phải tải về ứng dụng Google Drive sầu, còn trong bài này sẽ là những giải đáp để cài để kho Google Drive trên PC.

Sử dụng Google Drive sầu bên trên PC

Bước 1: Trên trang chủdrive.google.comsẽ là giao diện kho Google Drive của người mua. Tuy nhiên để tải Google Drive sầu về máy tính, hãy bấm biểu trưng tùy chỉnh và chọn Download Drive sầu (hoặc khách hàng có thể vào địa chỉg.co/getdrive).

*

Sử dụng Google Drive sầu bên trên PC: Trên trang chủ drive.google.com sẽ là giao diện kho Google Drive của người dùng. Tuy nhiên để tải Google Drive sầu về máy tính, hãy bấm hình mẫu tùy chỉnh và chọn Download Drive sầu (mũi tên).

Bmong 2: Trên trang Download, hãy bấm nút Download Drive sầu và chọn PC.

*

Sử dụng Google Drive sầu trên PC: Trên trang Download, hãy bấm nút Download Drive và chọn PC (mũi tên).

Bước 3: Nhấn nútAccept & Installsau thời điểm đã đọc điều khoản sử dụng Google Drive để xuất phát cài để.

*

Sử dụng Google Drive trên PC: Nhấn nút Accept and Install sau khi đã phát âm điều khoản sử dụng Google Drive để bắt nguồn cài để.

Bước 4: Ngồi chờ Google Drive sầu tự động tải về và cài đặt vào máy quý khách. Sau Khi cài xong xuôi, Google Drive sẽ có thông báo mang đến người mua hàng. Hãy bấm Cthua trận.

*

Sử dụng Google Drive trên PC: Ngồi chờ Google Drive sầu tự động tải về và cài để vào máy người mua hàng. Sau Lúc cài dứt, Google Drive sầu sẽ có thông báo đến người mua hàng. Hãy bấm Cthua kém.

Xem thêm:

Bcầu 5: Bấm nútBắt đầuđể xuất phát sử dụng.

*

Sử dụng Google Drive sầu trên PC: Bấm nút “Bắt đầu” để bắt đầu sử dụng.

Bcầu 6: Đăng nhập vào tài khoản Google của người mua.

*

Sử dụng Google Drive sầu bên trên PC: Đăng nhập vào tài khoản Google của khách hàng.

Bcầu 7: Google Drive sẽ giới thiệu những trả lời cơ bản, bấmTiếp theođể coi tiếp.

*

Sử dụng Google Drive sầu bên trên PC: Google Drive sẽ giới thiệu những hướng dẫn cơ bản, bấm “Tiếp theo” để coi tiếp.

Bcầu 8: Sau lúc xem giải đáp, quý khách hàng có thể bấm nút Xong để hoàn tất. Hoặc người mua cũng có thể bấmThiết lập nâng caovà tự chọn vị trí tlỗi mục Google Drive vào máy (mặc định làC:UsersGoogle Drive).

*

Sử dụng Google Drive sầu bên trên PC: Nếu chọn “Thiết lập nâng cao”, người mua tự chọn vị trí thư mục Google Drive sầu vào máy bằng nút Change…

Bcầu 9: Sau các bước thiết lập, mỗi hoạt động thêm, xóa, chỉnh sửa tệp tin trong thư mục Google Drive trên máy tính đều sẽ được đồng bộ với kho dữ liệu đám mây và ngược lại. Nếu lúc thay đổi Google Drive sầu vẫn tắt thì kho sẽ cập nhật Lúc Google Drive sầu được bật lên.

Sử dụng Google Drive trên PC: Sau quá trình thiết lập, mỗi hoạt động thêm (trong ảnh), xóa, chỉnh sửa tệp tin vào thư mục Google Drive bên trên máy tính đều sẽ được đồng bộ với kho dữ liệu đám mây và ngược lại.