Chi cục bảo vệ môi trường hà nội

Trình duyệt của doanh nghiệp đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.Website chỉ có tác dụng việc khi bạn bật nó trở lại.Để tìm hiểu thêm cách bật JavaScript, hãy nhấn vào vào đây!
*

*

*

*

*

Thăm dò ý kiến

Nội dung như thế nào của website được quan lại tâm?

Tin tức - Sự kiên.

Bạn đang xem: Chi cục bảo vệ môi trường hà nội

Văn phiên bản chuyên ngành TNMT .

Xem thêm:

Bản đồ trực tuyến

Phổ biến kỹ năng và kiến thức pháp luật

Các thông tin khác


Chi cục đảm bảo môi trường

I. Vị trí cùng chức năng:Chi cục đảm bảo môi trường tỉnh Hà phái nam là đơn vị trực ở trong Sở Tài nguyên cùng Môi trường, thực hiện công dụng tham mưu, giúp người đứng đầu Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt những văn phiên bản pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án về bảo đảm an toàn môi trường trên tỉnh với tổ chức triển khai các văn bạn dạng pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án về đảm bảo an toàn môi ngôi trường do những cơ quan công ty nước sinh hoạt Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, người có quyền lực cao Sở tài nguyên và môi trường xung quanh phê chăm nom hoặc ban hành.Chi cục đảm bảo an toàn môi trường có tư cách pháp nhân, được thực hiện con dấu và mở thông tin tài khoản tại Kho bạc bẽo nhà nước nhằm hoạt động.II. Nhiệm vụ, quyền hạn:1. Chủ trì hoặc thâm nhập xây dựng những văn bản quy phi pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án về bảo vệ môi ngôi trường theo phân công của giám đốc Sở; tổ chức tiến hành các văn phiên bản quy bất hợp pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia, quy trình, định mức kinh tế tài chính - nghệ thuật về môi trường xung quanh và đa dạng sinh học sau thời điểm được cơ sở nhà nước gồm thẩm quyền ban hành, phê duyệt.2. Tham mưu mang đến Giám đốc Sở thẩm định các chỉ tiêu môi trường, đa dạng và phong phú sinh học tập thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân tỉnh; phía dẫn, kiểm tra các tổ chức, cá thể thực hiện các văn phiên bản quy phi pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn chỉnh kỹ thuật quốc gia, quy trình, định mức kinh tế - kỹ thuật về môi trường trong các vận động sản xuất, sale và dịch vụ.3. Tham mưu cho Giám đốc Sở tổ chức triển khai thẩm định report đánh giá môi trường xung quanh chiến lược; Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá ảnh hưởng tác động môi trường, đề án bảo đảm môi trường đưa ra tiết, phương án cải tạo phục hồi môi trường xung quanh của những dự án/cơ sở; xác thực đề án bảo vệ môi trường đối kháng giản, kế hoạch bảo đảm an toàn môi ngôi trường theo điều khoản của pháp luật; tổ chức kiểm tra, chứng thực việc triển khai các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường ship hàng giai đoạn quản lý và vận hành của các dự án chi tiêu đã có báo cáo đánh giá chỉ tác động môi trường được cấp gồm thẩm quyền phê duyệt theo biện pháp của pháp luật; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; tổ chức triển khai kiểm tra, xác nhận dứt từng phần phương pháp cải tạo, phục sinh môi trường/phương án cải tạo phục sinh môi trường bổ sung cập nhật đối với chuyển động khai thác tài nguyên theo cách thức của pháp luật.4. Điều tra, thống kê những nguồn thải, các loại chất thải với lượng vạc thải trên địa phận tỉnh; trình người đứng đầu Sở hồ nước sơ đk chủ nguồn thải chất thải nguy hại; khám nghiệm việc thực hiện các nội dung đã đăng ký chất thải nguy hại; làm cho đầu côn trùng phối hợp với các cơ quan trình độ chuyên môn có liên quan và những đơn vị ở trong Sở theo dõi, kiểm tra, tính toán việc triển khai thu hồi, cách xử lý các thành phầm hết hạn áp dụng hoặc thải bỏ đối với các đại lý sản xuất, gớm doanh, dịch vụ theo lý lẽ của pháp luật; phía dẫn, kiểm tra, giám sát và đo lường các tổ chức, cá thể nhập khẩu phế liệu làm vật liệu sản xuất bên trên địa bàn; chủ trì lập với công bố report hiện trạng môi trường, report đa dạng sinh học cung cấp tỉnh; tổ chức quản lý, thống kê, tàng trữ và cung ứng dữ liệu về môi trường và nhiều mẫu mã sinh học trên địa bàn tỉnh.5. Tham mưu đến Giám đốc Sở lập, sửa đổi,trình cấp có thẩm quyền bổ sung cập nhật danh mục các cơ sở gây ô nhiễm và độc hại môi ngôi trường nghiêm trọng cần được xử lý triệt để. Giúp chủ tịch Sở soát sổ phát hiện tại và đề nghị với những cơ quan tất cả thẩm quyền xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, trình chủ tịch Sở việc xác thực các đại lý gây ô nhiễm và độc hại môi trường cực kỳ nghiêm trọng đã xong việc giải pháp xử lý triệt để độc hại môi trường theo đề nghị của các cơ sở đó.6. Đánh giá, chú ý các nguy hại sự cố môi trường xung quanh trên địa phận tỉnh; báo cáo và khuyến cáo các phương án ngăn ngừa, hạn chế ô nhiễm, suy thoái và phá sản và phục sinh môi trường.7. Làm cho đầu mối phối hợp hoặc gia nhập với những cơ quan liên quan trong việc giải quyết và xử lý các vấn đề môi trường xung quanh liên ngành, khác tỉnh và công tác bảo tồn đa dạng sinh học, khai thác chắc chắn tài nguyên thiên nhiên, nhiều mẫu mã sinh học tập theo phân công của chủ tịch Sở.8. Tham mưu, tổ chức tiến hành các trách nhiệm khoa học với công nghệ, chủ trì hoặc tham gia thực hiện các dự án công trình trong nước với hợp tác thế giới trong lĩnh vực đảm bảo an toàn môi ngôi trường theo cắt cử của chủ tịch Sở.9. Tham mưu phía dẫn nhiệm vụ về thống trị môi trường đối với Phòng khoáng sản và môi trường thiên nhiên các huyện, thành phố; tuyên truyền, phổ cập giáo dục quy định về bảo đảm môi ngôi trường theo phân công của người có quyền lực cao Sở.10. Theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các quy định của luật pháp về bảo đảm môi trường trên địa phận tỉnh; phối hợp với thanh tra Sở và những đơn vị có tương quan trong việc triển khai thanh tra, chất vấn phát hiện các vi phi pháp luật về đảm bảo môi trường; phối hợp với thanh tra Sở giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về môi trường xung quanh theo cắt cử của người đứng đầu Sở.11. Tham mưu xây dừng và tổ chức thực hiện các đề án, dự án, công trình bảo đảm an toàn môi trường lưu giữ vực sông theo phân công của người có quyền lực cao Sở.12. Tổ chức việc thu tiền phí thẩm định report đánh giá tác động môi trường, đề án bảo đảm an toàn môi trường đưa ra tiết, phương án cải tạo phục hồi môi trường so với các dự án khai thác tài nguyên theo cơ chế của pháp luật.13. Làm chủ tài chính, tài sản, tổ chức máy bộ và cán bộ, công chức, viên chức thuộc chi cục theo phân cung cấp của người có quyền lực cao Sở và nguyên lý của pháp luật.14. Thực hiện các nhiệm vụ khác bởi Giám đốc Sở giao.Điều 3. Cơ cấu tổ chức tổ chức cỗ máyIII. Tổ chức cơ cấu tổ chức và biên chế:a) Lãnh đạo bỏ ra cụcChi cục đảm bảo an toàn môi trường do chi cục trưởng phụ trách và tất cả từ 01 mang đến 02 Phó đưa ra cục trưởng góp việc.Chi cục trưởng là người đứng đầu bỏ ra cục phụ trách trước chủ tịch Sở khoáng sản và môi trường thiên nhiên và trước pháp luật về mọi hoạt động vui chơi của Chi cục;Phó bỏ ra cục trưởng là fan giúp vấn đề Chi cục trưởng, phụ trách trước bỏ ra cục trưởng và trước luật pháp về trọng trách được phân công;b) các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:- phòng Hành chính, tổng hợp;- Phòng kiểm soát ô nhiễm;- Phòng thẩm định và đánh giá và nhận xét tác cồn môi trường;Phòng vì chưng Trưởng chống phụ trách, nếu bao gồm đủ điều kiện về quy mô với yêu cầu trách nhiệm thì có 01 Phó phòng góp việc.c) Biên chế của bỏ ra cục đảm bảo an toàn môi trường trực thuộc biên chế hành bao gồm của Sở khoáng sản và môi trường xung quanh được Uỷ ban quần chúng. # tỉnh giao theo kế hoạch hàng năm.IV. Liên hệ187 mặt đường Quy lưu lại - lấp Lý - Hà NamSố điện thoại cảm ứng cơ quan: 02263.840238