Danh Sách Các Trường Công Bố Điểm Chuẩn


Bạn đang xem: Danh sách các trường công bố điểm chuẩn

*

Ảnh minh họa


Xem thêm:

Updating…

STTTên trườngĐiểm chuẩnLink điểm chuẩn
1Đại học tập Nông Lâm Bắc GiangTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-nong-lam-bac-giang
2Đại học Đông ÁTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-dong-a
3Đại học Đông ĐôTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-dong-do
4Đại học Nha TrangTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-nha-trang
5Phan Châu TrinhTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-phan-chau-trinh
6Đại học Phú XuânTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-dan-lap-phu-xuan/
7Đại học Công nghiệp Việt – HungTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-cong-nghiep-viet-hung/
8Đại học tập Thành ĐôTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-thanh-do/
9Đại học tập Thành ĐôngTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-thanh-dong
10Học Viện công an Nhân DânTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/hoc-vien-canh-sat-nhan-dan
11Học viện an toàn Nhân dânTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/hoc-vien-an-ninh-nhan-dan
12ĐH công nghệ TP.HCMTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-cong-nghe-tphcm/
13Đại học kinh tế tài chính – Tài chủ yếu TP.HCMTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-kinh-te-tai-chinh-tphcm
14Đại học công nghệ Thông tin (ĐH quốc gia TP.HCM)TN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-cong-nghe-thong-tin-dai-hoc-quoc-gia-tphcm/
15Đại học Công nghiệp hoa màu TP.HCMTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-cong-nghiep-thuc-pham-tp-hcm/
16Đại học tập Ngoại yêu thương (phía Bắc)
https://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-ngoai-thuong-co-so-phia-bac
17Đại học tập Ngoại thương ( phía nam)https://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-ngoai-thuong-phia-nam/
18Đại học tập Bà Rịa – Vũng TàuTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-ba-ria-vung-tau/
19ĐH Sư phạm Hà NộiTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-su-pham-ha-noi
20Đại Học tài chính Quốc DânTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-kinh-te-quoc-dan
21Đại học tập Kỹ Thuật Y Tế Hải DươngTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-ky-thuat-y-te-hai-duong
22Học viện Ngân hàngTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/hoc-vien-ngan-hang
23Đại học tập Sư Phạm nghệ thuật TPHCMTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-su-pham-ky-thuat-tphcm/
25Đại học tập Sư phạm Hà NộiTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-su-pham-ha-noi
26Đại học tập Y Dược – Đại học Thái NguyênTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-y-duoc-dai-hoc-thai-nguyen
27Đại học tập Thương MạiTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-thuong-mai/
28Đại học Y Dược – Đại học HuếTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-y-duoc-dai-hoc-hue
29Học viện ngoại giaoTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/hoc-vien-ngoai-giao
30Đại học chính sách TP HCMTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-luat-tphcm/
31Đại học biện pháp – Đại học HuếTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-luat-dai-hoc-hue
32Đại học tập Bách Khoa Hà NộiTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-bach-khoa-ha-noi
33Đại học ĐH kỹ thuật Tự nhiênTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-khoa-hoc-tu-nhien-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi/
34Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc ThạchTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-y-khoa-pham-ngoc-thach
35Đại học Xây dựngTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-xay-dung-ha-noi
36Đại học ngân hàng TPHCMTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-ngan-hang-tphcm
37Đại học Dược Hà NộiTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-duoc-ha-noi
38Đại học tập Sư Phạm thủ đô 2TN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-su-pham-ha-noi-2/
39Đại học công nghệ – ĐH nước nhà Hà NộiTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-con%20g-nghe-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi
40Đại học Ngoại Ngữ – Đại Học đất nước Hà NộiTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi
41Đại học tập Y dược – ĐH đất nước HNTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-y-duoc-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi
42ĐH giáo dục và đào tạo – ĐH tổ quốc HNTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-giao-duc-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi/
43ĐH VIệt Nhật – ĐH nước nhà HNTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-viet-nhat-dh-quoc-gia-ha-noi
44Khoa chính sách – ĐH nước nhà Hà NộiTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/khoa-luat-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi
45Đại học kinh tế tài chính TP HCMTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-kinh-te-tphcm/
46ĐH Khoa học thoải mái và tự nhiên – ĐH giang sơn Hà NộiTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-khoa-hoc-tu-nhien-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi/
47Đại Y Dược Hải PhòngTN THPT
48Khoa quản lí trị kinh doanh – ĐH tổ quốc Hà NộiTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/khoa-quan-tri-kinh-doanh-dh-quoc-gia-ha-noi
49Khoa quốc tế – ĐH quốc gia Hà NộiTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/khoa-quoc-te-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi/
50Khoa các khoa học liên ngành – ĐH nước nhà Hà NộiTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/khoa-cac-khoa-hoc-lien-nganh-dh-quoc-gia-ha-noi/
51Viện Đại học Mở Hà NộiTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/vien-dai-hoc-mo-ha-noi/
52ĐH tài chính – ĐH giang sơn Hà NộiTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-kinh-te-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi/
53Đại Học công nghệ Xã Hội với Nhân Văn – Đại Học tổ quốc Hà NộiTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi
54Đại học tập Kỹ Thuật – phục vụ hầu cần Công An nhân dân (Phía Nam)TN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-ky-thuat-hau-can-cong-an-nhan-dan-phia-nam
55Đại học tập Kỹ Thuật – phục vụ hầu cần Công An quần chúng. # (Phía Bắc)TN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-ky-thuat-hau-can-cong-an-nhan-dan-phia-bac
56Học Viện bao gồm Trị Công An Nhân DânTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/hoc-vien-chinh-tri-cong-an-nhan-dan
57Đại Học bình an Nhân DânTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-an-ninh-nhan-dan/
58Đại học tập Phòng Cháy trị Cháy (phía Nam)TN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-phong-chay-chua-chay-phia-nam/
59Đại Học công an Nhân DânTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-canh-sat-nhan-dan/
60Đại học tập Phòng Cháy chữa trị Cháy (phía Bắc)TN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-phong-chay-chua-chay-phia-bac/
61Đại học tập Hoa SenTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-hoa-sen/
62Đại học tập Bách khoa TP HCMTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-bach-khoa-dai-hoc-quoc-gia-tphcm
63Học viện quốc tếTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/hoc-vien-quoc-te/
64Học viện Tài chínhTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/hoc-vien-tai-chinh
65Đại học An GiangTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-an-giang/
66Học Viện hàng Không Việt NamTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/hoc-vien-hang-khong-viet-nam/
67Đại học Nông Lâm – Đại học HuếTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-nong-lam-dai-hoc-hue
68Đại Học nghệ thuật – Đại học tập HuếTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-nghe-thuat-dai-hoc-hue/
69Đại học tài chính – qui định – Đại Học đất nước TPHCMTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-kinh-te-luat-dai-hoc-quoc-gia-tphcm
70Đại học tập Nội VụTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-noi-vu/
71Đại học tập Luật-Đại học HuếTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-luat-dai-hoc-hue/
72Đại học Ngoại Ngữ – Đại học tập HuếTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
73Đại Học kinh tế tài chính – Đại học tập HuếTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-kinh-te-dai-hoc-hue/
74Đại học Sư Phạm – Đại học HuếTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-su-pham-dai-hoc-hue/
75Đại học tập Tài chủ yếu – MarketingTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-tai-chinh-marketing
76Đại học Sư Phạm TPHCMTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-su-pham-tphcm
77Đại học mức sử dụng Hà NộiTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-luat-ha-noi
78ĐH Công nghiệp Hà NộiTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-cong-nghiep-ha-noi
79Đại học Công ĐoànTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-cong-doan
80Khoa giáo dục và đào tạo Thể hóa học – Đại học tập HuếTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/khoa-giao-duc-the-chat-dai-hoc-hue/
81Đại Học văn hóa Hà NộiTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-van-hoa-ha-noi
82Học viện Quân YTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/hoc-vien-quan-y-he-quan-su
83Khoa y được ĐH Đà NẵngTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/khoa-y-duoc-dai-hoc-da-nang
84ĐH Bách Khoa – ĐH Đà NẵngTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-bach-khoa-dai-hoc-da-nang
85Đại học Ngoại ngữ – ĐH Đà NẵngTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-da-nang/
86Viện nghiên cứu và đào tạo Việt Anh – Đh Đà nẵngTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/vien-nghien-cuu-va-dao-tao-viet-anh-dai-hoc-da-nang
87Phân hiệu ĐH Đà Nẵng trên KonTumTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/phan-hieu-dai-hoc-da-nang-tai-kon-tum
88ĐH cntt và TT Việt HànTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-cong-nghe-thong-tin-va-truyen-thong-viet-han-dai-hoc-da-nang/
89Đại học tài chính – Đại học tập Đà nẵngTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-kinh-te-dai-hoc-da-nang
90ĐH Sư phạm chuyên môn – ĐH ĐNTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-su-pham-ky-thuat-dai-hoc-da-nang/
91Phân Hiệu Đại học tập Huế tại Quảng TrịTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/phan-hieu-dai-hoc-hue-tai-quang-tri
92Khoa nghệ thuật và công nghệ – Đại học tập HuếTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/khoa-ky-thuat-va-cong-nghe-dai-hoc-hue/
93Đại Học khoa học – Đại học tập HuếTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-khoa-hoc-dai-hoc-hue/
94Đại học Y Dược – Đại học HuếTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-y-duoc-dai-hoc-hue/
95Khoa phượt – Đại học HuếTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/khoa-du-lich-dai-hoc-hue/
96Khoa quốc tế – Đại học tập HuếTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/khoa-quoc-te-dai-hoc-hue/
97Đại học Y Hà NộiTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-y-ha-noi
98Đại học SP – ĐH ĐNTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-su-pham-dai-hoc-da-nang
99Đại học Hà NộiTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-ha-noi/
100Đại học Y Dược TPHCMTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-y-duoc-tphcm
101Đại học tập Điện LựcTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-dien-luc
102Đại học Mỏ Địa ChấtTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-mo-dia-chat
103Đại học tập Y Dược Thái BìnhTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-y-duoc-thai-binh/
104Đại Học dân lập Văn LangTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-dan-lap-van-lang/
105Đại học Mở TPHCMTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-mo-tphcm
106Học Viện báo chí truyền thông – Tuyên TruyềnTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/hoc-vien-bao-chi-tuyen-truyen
107Đại học tập Hồng ĐứcTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-hong-duc/
108Đại học công nghệ Giao thông vận tảiTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-cong-nghe-giao-thong-van-tai/
109Đại học Gia ĐịnhTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-gia-dinh
110Học Viện technology Bưu bao gồm Viễn Thông (Phía Bắc)TN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/hoc-vien-cong-nghe-buu-chinh-vien-thong-phia-bac
111Học Viện technology Bưu chính Viễn Thông (phía Nam)TN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/hoc-vien-cong-nghe-buu-chinh-vien-thong-phia-nam
112Đại học Điều chăm sóc Nam ĐịnhTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-dieu-duong-nam-dinh/
113Đại học tập Văn HiếnTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-van-hien/
114Học Viện nntt Việt NamTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/hoc-vien-nong-nghiep-viet-nam
115Đại học sử dụng GònTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-sai-gon
116Đại học tập Ngoại Ngữ – Tin học tập TPHCMTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-ngoai-ngu-tin-hoc-tphcm/
117Đại học Thủy Lợi (Cơ sở 1)TN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-thuy-loi-co-so-1
118Đại Học kỹ thuật Và công nghệ Hà NộiTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-khoa-hoc-va-cong-nghe-ha-noi/
119Đại học VinhTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-vinh/
120Học Viện Kĩ Thuật quân sự chiến lược – Hệ Quân sựTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/hoc-vien-ki-thuat-quan-su-he-quan-su/
121Học Viện hậu cần – Hệ Quân sựTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/hoc-vien-hau-can-he-quan-su
122Học Viện Kĩ Thuật quân sự chiến lược – Hệ Quân sựTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/hoc-vien-hai-quan
123Trường Sĩ quan Lục Quân 1 – Đại học trần Quốc TuấnTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/truong-si-quan-luc-quan-1-dai-hoc-tran-quoc-tuan
124Trường Sĩ quan lại Pháo BinhTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/truong-si-quan-phao-binh
125Trường Sĩ quan tiền Công Binh – Hệ quân sự chiến lược – Đại học Ngô QuyềnTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/truong-si-quan-cong-binh-he-quan-su-dai-hoc-ngo-quyen
126Trường Sĩ Quan thông tin – Hệ quân sự chiến lược – Đại Học thông tin Liên LạcTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/truong-si-quan-thong-tin-he-dan-su-dai-hoc-thong-tin-lien-lac
127Trường Sĩ quan tiền Tăng – Thiết GiápTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/truong-si-quan-tang-thiet-giap
128Trường Sĩ Quan chống HóaTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/truong-si-quan-phong-hoa
129Trường Sĩ Quan không Quân – Hệ Đại họcTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/truong-si-quan-khong-quan-he-dai-hoc
130Trường Sĩ quan lại Đặc CôngTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/truong-si-quan-dac-cong
131Trường Sĩ Quan chính Trị – Đại Học thiết yếu TrịTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/truong-si-quan-chinh-tri-dai-hoc-chinh-tri
132Học Viện Biên PhòngTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/hoc-vien-bien-phong
133Trường Sĩ quan tiền Lục Quân 2 – Đại học tập Nguyễn HuệTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/truong-si-quan-luc-quan-2-dai-hoc-nguyen-hue
134Học Viện Phòng không – không QuânTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/hoc-vien-phong-khong-khong-quan
135Học Viện Khoa Học quân sự – Hệ Quân sựTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/hoc-vien-khoa-hoc-quan-su-he-quan-su
136Đại học Nguyễn vớ ThànhTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-nguyen-tat-thanh/
137Đại Học đề xuất ThơTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-can-tho/
138Đại Học phong cách thiết kế Hà NộiTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-kien-truc-ha-noi
139Đại Học kỹ thuật – Đại học Thái NguyênTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-khoa-hoc-dai-hoc-thai-nguyen
140Đại học tập Khoa Học thoải mái và tự nhiên – Đại Học nước nhà TPHCMTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-khoa-hoc-tu-nhien-dai-hoc-quoc-gia-tphcm/
141Đại Học thế giới Hồng BàngTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-quoc-te-hong-bang/
142Đại Học kinh doanh và technology Hà NộiTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-kinh-doanh-va-cong-nghe-ha-noi
143Đại học tập Công Nghiệp Quảng NinhTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-cong-nghiep-quang-ninh/
144Đại học Thủ Dầu MộtTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-thu-dau-mot/
145Đại học tập Thăng LongTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-thang-long
146Đại học tập Khánh HòaTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-khanh-hoa/
147Đại học kỹ thuật Xã Hội cùng Nhân Văn – Đại học giang sơn TPHCMTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van-dai-hoc-quoc-gia-tphcm
148Đại học tập Giao Thông vận tải TPHCMTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-giao-thong-van-tai-tphcm
149Đại học Kỹ thuật Y dược Đà NẵngTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-ky-thuat-y-duoc-da-nang
150Đại học tập Sư Phạm – Đại học Thái NguyênTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-su-pham-dai-hoc-thai-nguyen
151Đại học tập Thủ đôTN THPThttps://georgewoodcock.com/diem-truong/dai-hoc-thu-do-ha-noi