ĐỐT CHÁY HOÀN TOÀN 1 MOL CHẤT BÉO

Đốt cháy hoàn toàn 1 mol hóa học béo, thu được CO2 với H2O hơn yếu nhau 8 mol. Phương diện khác, a mol chất phệ trên chức năng tối nhiều với 100 ml hỗn hợp Br2 6M. Cực hiếm của a là


Bạn đang xem: Đốt cháy hoàn toàn 1 mol chất béo

Phương pháp giải

+) Tính số link pi phụ thuộc số mol nước vàCO2

=> Số link pi ở gốc axit

+) Số mol Br2phản ứng bằng số mol liên kết pi ở cội axit => số mol hóa học béo


Tổng quát lác : nCO2 – nH2O = (tổng số links pi – 1) . Nbéo

=> tổng số links pi= 9

Trong đó gồm 3 pi của COO chẳng thể tham gia bội nghịch ứng với Br2

=> nBr2 = (9 – 3).nbéo => a = 0,1 mol


*
*
*
*
*
*
*
*

Thủy phân trọn vẹn một lượng tristrearin trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được 1 mol glyxerol và:


Xem thêm:

Đun glixerol với lếu láo hợp những gồm n axit béo khác biệt (có xúc tác H2SO4) rất có thể thu được bao nhiêu loại trieste (chỉ tính đồng phân cấu tạo) ?


Cho tất cả hổn hợp X tất cả 2 axit béo RCOOH với R’COOH công dụng với glixerol. Con số chất mập tối đa hoàn toàn có thể thu được là bao nhiêu ?


Thủy phân 1 chất mập X trong môi trường thiên nhiên axit, sau bội phản ứng thu được glixerol và 2 axit béo.

Xác định số đồng phân kết cấu của X ?


Thủy phân hoàn toàn chất lớn X trong môi trường xung quanh axit, nhận được axit oleic cùng axit stearic gồm tỉ lệ mol tương xứng 1 : 2. Cân nặng phân tử của X là:


Cho 0,1 mol tristearin (C17H35COO)3C3H5 công dụng hoàn toàn cùng với H2O dư, đun nóng, gồm xúc tác H2SO4 thu được m gam glixerol. Quý giá của m là