Huyền Thoại Nàng Tiên Cá Mp3 Song Download

Song Analysis

Audio information that is featured on Huyền Thoại Nàng Tiên Cá Remix by SaKa Truong Tuyen.

Bạn đang xem: Huyền thoại nàng tiên cá mp3 song download


Harmonic Matches

Find songs that harmonically matches to Huyền Thoại Nàng Tiên Cá Remix by SaKa Truong Tuyen. Listed below are tracks with similar keys and BPM to the track where the traông chồng can be harmonically mixed.

Xem thêm:


TrackArtistKeyEnergyCamelotBPM
*
Hanh Phuc Xuan NgoiNoo Phước ThịnhB Minor810A144
*
Tam Giác TìnhSaKa Truong Tuyen, Lam Chan KhangB Minor610A204
*
Phố XaTran Thu HaB Minor610A82
*
Tình Đơn CôiNguyễn Phi HùngB Minor410A183
*
Tình Xưa Nghĩa Cũ 2Jimmày NguyenB Minor310A83
*
Hai Mùa MưaNgoc Ngu, Đặng Hà DuyB Minor610A79
*
Em Rất Nhớ AnhVy OanhB Minor510A108
*
Anh Muốn Em Sống SaoMinc TuyếtD♭ Minor512A128
*
Sầu Lẻ BóngHoài LâmB Minor510A170
*
Buồn Làm Chi Em ƠiNhu QuynhB Minor410A99
*
Trộm Nhìn NhauQuang LeB Minor410A152
*
Tình Đơn CôiNguyễn Phi HùngB Minor510A183
*
Cthị xã Tình MìnhHoàng Thục Linh, Quốc KhanhB Minor410A144
*
Tàu Về Quê HươngQuách Tuấn DuB Minor910A140
*
Cánh Hồng Pnhị RemixQuang HàB Minor1010A140
*
Ở Hai Đầu Nỗi NhớQuang LinhB Minor410A115
*
LK Vầng Trăng Đêm TrôiNgô Kiến HuyB Minor910A140
*
Bạn TôiQuang LinhB Minor410A141
*
Liên Khúc Chuyện Giàn Thiên Lý - Cthị xã Tình Hoa trắng - Cthị xã Hoa SimBăng Tâm, Y Phụng, Ngọc Huyền, Đặng Thế Luân, Manh DinhB Minor510A150
*
Anh Khác Hay Em Khác Rephối (DJ Hoàng Anh)Khac VietB Minor910A138
*
Đầu Xuân Lính ChúcNguyen HungD Major710B138
*
Chyên sáo ngày xưaQuang LinhD Major510B130
*
Một đợt tiếp nhữa thôiLâm Nhật TiếnD Major410B129
*
Em Say Rồi - Ciray RemixThương thơm Võ, CirayD Major710B142
*
Sao Anh Nỡ Đành QuênQuang Le, Lam AnhD Major510B80
*
Ly Rượu MừngHợp CaD Major310B144
*
Hoa Trinc NuChe LinhD Major210B85

Huyền Thoại Nàng Tiên Cá Reset by SaKa Truong Tuyen Information

This song is trachồng #25 in Tuyển Tập Của Saka Trương Tuyền by SaKa Truong Tuyen, which has a total of 82 tracks. The duration of this track is 3:41 and was released on October 24, 2018.As of now, this traông xã is currently not as popular as other songs out there.In fact, Huyền Thoại Nàng Tiên Cá Remix is a very danceable tuy nhiên, especially with the amount of energy it is giving off. Feel không tính phí to lớn dance lớn this tuy nhiên when you get a chance!

Huyền Thoại Nàng Tiên Cá Reset BPM

Huyền Thoại Nàng Tiên Cá Remix has a BPM of 146.Since this traông chồng has a tempo of 146, the tempo markings of this song would beAllegro (fast, quichồng, & bright).Based on the tempo, this traông xã could possibly be a great song to lớn play while you are jogging or cycling.Overall, we believe sầu that this song has a fast tempo.

Huyền Thoại Nàng Tiên Cá Reset Key

The key of Huyền Thoại Nàng Tiên Cá Rephối is B Minor. In other words, for DJs who are harmonically matchings songs, the Camelot key for this traông xã is 10A.So, the perfect camelot match for 10A would be either 10A or 9B.While, a low energy boost can consist of either 10B or 11A.For moderate energy boost, you would use 7A & a high energy boost can either be 12A or 5A.However, if you are looking for a low energy drop, finding a song with a camelot key of 9A would be a great choice. Where 1A would give sầu you a moderate drop, và 8A or 3A would be a high energy drop.Lastly, 1B allows you khổng lồ change the mood.