Iphone 8 Plus Cũ Giá Bao Nhiêu Tiền

Mô tả sản phẩm: Máy cũ nguyên phiên bản, không sửa chữa vẻ ngoài đẹp nhất 99% nlỗi bắt đầu. Cam kết ko bán sản phẩm gắng vỏ, nghiền kính. Máy nai lưng không prúc kiện


Bạn đang xem: Iphone 8 plus cũ giá bao nhiêu tiền

*

8,490,000₫ 6,990,000₫


Xem thêm: Điểm Chuẩn Vào Các Trường, Lớp 10 Chuyên Tp, Điểm Chuẩn Lớp 10 Tại Tp

georgewoodcock.com Now - Ship hàng rất tốc 1hChi tiết
8,490,000₫ 6,990,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":173,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","tc_tax_rate":0,"tc_is_taxable":false,"tc_base_tax_rate":0,"tc_base_taxes_of_one":0,"tc_modded_taxes_of_one":0,"tc_non_base_location_prices":0,"tc_is_on_sale":true},"attributes":"attribute_pa_mau-sac":"silver-white","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":7190000,"display_regular_price":8590000,"image":"title":"iPhone-8-plus-trang","caption":"","url":"https://georgewoodcock.com/uploads/2019/03/iPhone-8-plus-trang.png","alt":"","src":"https://georgewoodcock.com/uploads/2019/03/iPhone-8-plus-trang-600x600.png","srcset":"https://georgewoodcock.com/uploads/2019/03/iPhone-8-plus-trang.png 600w, https://georgewoodcock.com/uploads/2019/03/iPhone-8-plus-trang-150x150.png 150w, https://georgewoodcock.com/uploads/2019/03/iPhone-8-plus-trang-300x300.png 300w, https://georgewoodcock.com/uploads/2019/03/iPhone-8-plus-trang-100x100.png 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://georgewoodcock.com/uploads/2019/03/iPhone-8-plus-trang.png","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://georgewoodcock.com/uploads/2019/03/iPhone-8-plus-trang-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://georgewoodcock.com/uploads/2019/03/iPhone-8-plus-trang-300x300.png","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":310,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"yes","is_virtual":false,"max_qty":1,"min_qty":1,"price_html":"8,590,000₫ 7,190,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":174,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","tc_tax_rate":0,"tc_is_taxable":false,"tc_base_tax_rate":0,"tc_base_taxes_of_one":0,"tc_modded_taxes_of_one":0,"tc_non_base_location_prices":0,"tc_is_on_sale":true,"attributes":"attribute_pa_mau-sac":"red","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":7290000,"display_regular_price":8690000,"image":"title":"iPhone-8-plus-do","caption":"","url":"https://georgewoodcock.com/uploads/2019/03/iPhone-8-plus-vị.png","alt":"","src":"https://georgewoodcock.com/uploads/2019/03/iPhone-8-plus-do-600x600.png","srcset":"https://georgewoodcock.com/uploads/2019/03/iPhone-8-plus-bởi.png 600w, https://georgewoodcock.com/uploads/2019/03/iPhone-8-plus-do-150x150.png 150w, https://georgewoodcock.com/uploads/2019/03/iPhone-8-plus-do-300x300.png 300w, https://georgewoodcock.com/uploads/2019/03/iPhone-8-plus-do-100x100.png 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://georgewoodcock.com/uploads/2019/03/iPhone-8-plus-vị.png","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://georgewoodcock.com/uploads/2019/03/iPhone-8-plus-do-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://georgewoodcock.com/uploads/2019/03/iPhone-8-plus-do-300x300.png","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":309,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"yes","is_virtual":false,"max_qty":1,"min_qty":1,"price_html":"8,690,000₫ 7,290,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":171,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","tc_tax_rate":0,"tc_is_taxable":false,"tc_base_tax_rate":0,"tc_base_taxes_of_one":0,"tc_modded_taxes_of_one":0,"tc_non_base_location_prices":0,"tc_is_on_sale":true,"attributes":"attribute_pa_mau-sac":"gold","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":7290000,"display_regular_price":8690000,"image":"title":"iPhone-8-plus-vang","caption":"","url":"https://georgewoodcock.com/uploads/2019/03/iPhone-8-plus-vang.png","alt":"","src":"https://georgewoodcock.com/uploads/2019/03/iPhone-8-plus-vang-600x600.png","srcset":"https://georgewoodcock.com/uploads/2019/03/iPhone-8-plus-vang.png 600w, https://georgewoodcock.com/uploads/2019/03/iPhone-8-plus-vang-150x150.png 150w, https://georgewoodcock.com/uploads/2019/03/iPhone-8-plus-vang-300x300.png 300w, https://georgewoodcock.com/uploads/2019/03/iPhone-8-plus-vang-100x100.png 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://georgewoodcock.com/uploads/2019/03/iPhone-8-plus-vang.png","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://georgewoodcock.com/uploads/2019/03/iPhone-8-plus-vang-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://georgewoodcock.com/uploads/2019/03/iPhone-8-plus-vang-300x300.png","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":311,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"yes","is_virtual":false,"max_qty":1,"min_qty":1,"price_html":"8,690,000₫ 7,290,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":172,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","tc_tax_rate":0,"tc_is_taxable":false,"tc_base_tax_rate":0,"tc_base_taxes_of_one":0,"tc_modded_taxes_of_one":0,"tc_non_base_location_prices":0,"tc_is_on_sale":true>">