LỜI BÀI HÁT CHIỀU MỘT MÌNH QUA PHỐ

Chiều 1 mình qua phố lặng lẽ lưu giữ nhớ thương hiệu em Có Khi nắng nóng khuya không lên nhưng mà một loài hoa bất chợt tím Chiều 1 mình qua phố lặng lẽ lưu giữ ghi nhớ thương hiệu em Gót chân đôi khi bắt đầu mềm Hotline bi tráng cho khách hàng nhớ thương hiệu. ĐK Chiều qua từng nào lần môi cười cợt Cho bản thân còn lưu giữ nhau Chiều qua từng nào lần tay mời Nghe bi tráng xịt môi sầu. Ngày nào mình còn có nhau xin đến lâu bền hơn Ngày như thế nào đời thôi có nhau xin fan biết đau. Chiều 1 mình qua phố âm thầm ghi nhớ nhớ tên em Gió ơi gió ơi cất cánh lên để bụi mặt đường cay lòng đôi mắt Chiều 1 mình qua phố âm thầm lưu giữ ghi nhớ thương hiệu em Áo xưa chưa quen thuộc phong trần chờ ngày thu tiến thưởng áo thêm. Chiều 1 mình qua phố âm thầm lưu giữ nhớ tên em Bước chân nghe quen cũng bi đát lạy ttránh xin còn tuổi xanh Còn một mình trên tuyến đường âm thầm ghi nhớ ghi nhớ tên em Ngoài kia không còn nắng và nóng mượt bên cạnh cơ ai còn ghi nhớ tên.

Bạn đang xem: Lời bài hát chiều một mình qua phố


Update Required To play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm:

Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.