Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương thơm 141: Gả mang lại anh ấy   Mẹ Dương mau chóng nói xen vào: “Em dâu chớ lo lăng, chị chắc chắn rằng đang đối đãi cùng với Nhược Vũ như con gái ruột của mình…” Bà ta còn chưa nói hết câu thì đã bị ngắt lời bươi một âm tkhô cứng còn lớn hơn. “Con gái nhà họ Hạ xấc xược không có gia giáo, tiến vào nhà bọn họ Dương bọn họ rồi, các bà chờ xem, tôi sẽ cần sử dụng một mon để nó ngoan ngoãn trong nhà giúp ông xã dậy con.” “Bà Dương tự tin cụ ư?” Vào phát âm trên nhé “Đó là dĩ nhiên, đàn bà gả ông chồng nlỗi chén ăn cơm nước hắt ra bên ngoài, đời nào còn thu lại được chắc? Bổn phận của đàn bà là bắt buộc hâu hạ tía người mẹ ông xã, sinc bé dưỡng cái, không lẽ còn dạt dẹo mặt bạn như thằng lũ ông, ra thể thống gì nữa chứ” “Nhưng nhưng công ty bọn họ Hạ chỉ gồm một người con là Hạ Nhược Vũ mà thôi, cô ta gả cho đơn vị bà thì chẳng đề nghị Nhật Hạ cũng sẽ ở trong phòng bà xuất xắc sao?” “Chđọng gì nữa, ai bảo cô ta ưng ý con trai tôi, huống chi gần như đã đến công ty chúng tôi rồi chẳng lẽ còn suy nghĩ về công ty bà bầu đẻ ư. Về sau Nhật Hạ cũng đề nghị làm cho đàn ông tôi cai quản, nói cho ra lẽ thì con trai tôi còn đau buồn hơn đấy. Mấy người đàn bà trung niên cơ lại nói thêm vài ba câu, giọng điệu đắc chí kiêu ngạo của mẹ Dương vang vọng trong rạp. Sắc phương diện những người khác nhau, bà mẹ Dương chóng vánh đứng bật dậy: Đây không phải là do tôi nói, chắc chắn là giả, xác định là giả” Người bọn ông sẽ phạt đoạn thu thanh tắt thu thanh đi, tiếng nói của anh ta ghẻ lạnh giống hệt như chủ nhân của anh ta vậy: ‘Xin lỗi, tôi ấn nhâm””

Bạn đang xem: Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh

p9iVqKwPWJEUOZ56sUFxUdc33NeOkTGhxesZtVlSc/2YewMStCCpd89ACyyPmWZQrX55B1FHU4VPqhUojOu6cUvC5IaYSBS/HbXJD/sPzDImW9FXHfLfawKP5Utob7O8PDIAYBZ2DKZH5taMW6w+/ZxaSRCpgMZj+/e2UCWaaAx8B65mWzOVe7JmlXB7MJKB9XiwQ9DPFPSzGBfYzC7q3ddsUYh+fy670mPczsJ6MER9vbpxxjw1/Q3mw0p1osySXZ3H85+sV7u5RrpqOQI5MgzbOgUo/iWmdU8hrQtgVZsbw1WgcF5XeH218RAJiKZZZs/+lzhf5eKCgfKslyTj7y1d40zaR6LW5c9KSH8Z96BihMaPkmCLCdeJMrJrn7BRQG6BYjwS0aKkjyhu3770n3ktqTkzXe3Ut6r+yAj9xMzmNiGwb/7oRZ3tNTBkl5cw1O7I9FAJcWUUBErZywGC06lxBSgCVlcVALGdlsYuEXzBO9AbEfko9BzPfATWuGXi4QxRGlJzwtTzXfhG2OKbtSmgJK5l3hhWyLD8cCanoLF+RszGy860Dni+AlzPpUq9J428kmDKJF/v9rTJcK3ik7mhnvCU7mJInU0DKULEbei6zte9qSSxF4uPh/AfZkQjHibNSaprHAC/4URWknGjwMhDm2HtspyG/xk79PUQNxbX+EHpO7TMvWsTyQpG2hZx2HBwO/kuiPu2ReA4ukUsJUxGcT55Y562mexjW2SXyd64kw/ipQALK8TCJhjDnf8Jj3Jx2m7+zQyhDajmfDj0nolnCeikX5HbGQ85EZvhiGuStMdsln6JSbTrrQew2pQaaUwiNyRrCUJyVgHe+5JTzrQd46jL7Vt5BQTfyZWaXBhXlGMU0j8u06GRWYyJro/5MnVxtnqppcTUY508Z5AbGNDN80uylYjUlb2lYFCxIogDRDi2CjZ2M0uH4vEFnK673Drx/6WHYZAbVAE4Pz4wgq+jo7iflc/FsLRUZEpL9OzNPu5FMaN08Z3++qqShWWyAzh0TIGLhUrg9gtsDvdTm3/xwSae3n8tN1koxLzSbBk0sxaNYF9jqVSdgP+tj3E6qJDxuyCHHJLPBDuLCNKxLEAnkWHSOxjb9l9GPy3F1v1iTmg0jYUmhfFvghOIr1xVzlBDAqmmc3ktYG2YOMmlgTA2g/bAgBYSKv9d5Q4ah+Pz+s8M2sWbkKiB8s5Am6DzirCbjecOPUMwdoJiXWW6di+M25aek0AX5r+J+7SF7SB1o5n1p6qsJXGCeJTkA1Z/0egyiuG50lbI9uq9L93wGVaXi5Jvzi+/pznYaPn+o0dzyIzB9wcV3kO7yH0HP/jJEMTNZpSkDuMNLfhbgdcacfo7QUIe38qNn492q9s0/JDrYaY3kq3LoCCQMRwiT2FRUMM0Ghr9MVV4meqZ+EmcShGcnTqNG0SQtMZ0Qq/YA7HTJaEbzYkwl6np+0h5ja8AVj9MZ8WAc5lH7EURzoQRsGhFkqwx3bbMnuSBAjPgj+nme9c7u5LQ3UwDgMVjvzsii7OsU7kyftLDs1688DaMDtKHGnG8wKlOYxWXe9eun3X4hgQHqEFf+qcPoh+8BcOvv59WAk5ewziaJKOOvThn4kTALIEia3Uz9WyVF2tk1A8zagLLLcjER0jEqCsSUR8j8ioBSzqxsSTNltosun5t0CYxFCA+hYx8+/v4++8rXQScTwHDAUZ9u7i4BQMV5QB3n2ee3IKZmbq4Mls/HP8rZUHoxrFdNFg2uZRrlwyJMFuphU1fZ9ri/a93AmKsoKayXX1xf46vs62qhjC10QL0r4tznkL0yymwc/EW8YV5Esnbyi9/TuLBsnjz/chjhep4rYEDFwlNZsVf76Jhwkl0RFEOC9qXvjzWhqSaXOll7WGJIm2KFgfIcVy8PEgge2IEVwhwRZpRvPMc6hV1y+V09cN6cBY6tHOEhVNXW7KrgrQ7X9333pufIOQtZmUdIOa9lpUljIS5Q5wMle0wGvAci6AuEeGYXUZryEUbfnU0lAOXUXNou5BLFYqKKCw961nerVqC7Bs02tqW2CE7jYJHi9zJaninyoHsSQwHaUJW6n0qs2ULwFvkrBctz5HD+RnhiO/AJ9jE9/r+5mP7QP6rEHzrK8FfOR9RFaD7Ni/L8cQpBeJ/Faf6ftkqT2vCRgDmFhRiuqHYEK/teZopxxA6hBd9EnOG29u2BBH3gV1xEORnM1tG35/dV9is9zkmRifE99/CRyxcM/0Qa8e/5lxoVV72+O0oQKWdwHkKpTT1FVZ5pvefV3mK2tA/Plo+UNpPNITc2HrP86eEHMccWB3kIErIa6oA71Yzfqez+rHHEuz4aUzLQ6PQBwTv3Fn5TYcBJNTQMejWnqHLZ3J2hzdsYK2cS1Tk7+ux5m5SFv0MWizW5MZdnwgkQ2vCLpEFPeOMjFk+Abnh0OL0Hw5riejmp8hdJOtlmVWdDmPgNmnZuxb0OQOfHmVjzad3wob2ASbtMf0GsNFRDSxDpWgOH04OjnrsEFtnvpf4IJ4MRZMjlWzjCeQbJoDnQxRcdMwHucbuqaAQea/htvzR2YQRlfx1OBZTufI3Jw7ZWu3dCP9EEjzHDdzOVxjb8eWZ8naXOp5cmyP/fpUNALl2kYyfmLaIrXglng84pE5ITtqxqACw34zwYBtnEyyrg/QQRLhXQ+7gbu069Nzqe2Jx+twUMmMkuKLHQeNpqBgj2E1pabeqJ6wNejRJypRdu/7f2KY2C0om3r9s9zPvhBLl17w7ogYgfZcCDUFGfMJnUi1UjjRpryjqx4P5iSiUcQIafN0aAaY5XCQI1aJMoarowhnRhTnx8+t5zaV3BInrk99kF1zU3gwA9VmH+GqL1mAokoxQ5atD+oyqVIl8nH76ErQtlDk7fzweaSFZAm4li9dHBVhdBsDIgWNDtUljLK6NbnzyLf5FS1dOKpOduTz/Gdei5VStY5MhKxw2yfhkbrnvN0x/7Qla3J5QZ8qtibV7vMCLx5Wy0Szjs2nLesSNmXwGq6kA5jmyXr8mAfN2zFZ58YWGBSd/XOr+xTqocEWN6ypPnBtNlHTD5S973ztXDMODDKEr+pnAUN9792sOOxsmxT7ek5rRvCS41LuDA5/ctLl8tRK1npnDRMbVcH7PnlG8h6mRuHnFTOPUyKVuyALZCfqxIkHpBn++O6ew1oi4Ji7aOe8Dr+skc7o3HnQUiJBS9cuofjDtg0YNM8yE8ew2GWM/3kHNGTuTIO9ldS8014FISLqM/y9jQxMLcpMrwz8GvNmc7zpCtoUynykCD8QxHmN84ufnx5pSykqyu0LWWUzB1qiRItWyyiPNeyvVKVCe+2R9bs761yLJJNCwmDb8kwFl/AFD/IzAbcLoSIqfJz4R/FFzzlvOTnW0aOIkpIS2VWEQkhVJAPykRclzzzGUdesj/33ksBrXQ+73im3BYO9xbae0jAT0LEjY1nEmshlsiv7tZRp6u7W9u+zvqX3nxJishE7XPpe25+2l+27soc/7l0DRKjK0K3+ENlZmpxlcJN+5DfNHrRpFjWbEBNilzzDajx6ARH1frRQ1U3jHlp+tMRx8tO7rFrzsVY2MRPF7viESPCltq4eCZSy8W8SkUVel0+L92bfQODUMugVPEeh8P4e3PTV8l5rYtWR8aTGL1zkKOI1jygVjiUOcJSPqXBQiLTVKuED8n2fDG+B1+iNc72No/q6KMhUUoF1P6Y9VaEIDIisLXmlHj/zYcwMGsXEWoW9d5jCvwxMGJmoBrBnhQK26ZcZXnGNyN8j7kg==

Xem thêm:

eTxgnW3GgZ1YP2Dr/OO+FtmaXYMlcMgxjLdB7bqMMv+X89ecv2+xwAANUv8EeD6oMDx+tpZPAdefYMxh3/AVrEbCA1IZtzidf/yf8CwExWhjfyzxHaGeJALMJNHlOrPw/aiBKRYmRGfdZZ+MF0++sJwUAfY5gJIrOm0pkoUndE4ECLBmR3HHdKwB3LHgndzG9TZT0JnPVzUon1bYge9wRNcItxiY/mD80iA/Towhc03yckRt2HRyXcSo1Oyn8pedUhkSHtqsCKf04XM8cyF41tl85KSp8ypnqb+0N8L1z1f2T3Wvn97t7NdDEtdIyhMY/SL2l4oNLKyRyX93HiQiOGOIPUzPQS1NFtMLTYaZeACtuc7N2oTeeI2X9bZnz7PYOXmGJXGHA+ZmLGr5pqu60/pVhDkxzjkhuar6QFPrKoWi9/B7xagGv4HtLv7gCN9yygJWmdDa8GhcoYVW4MBMkXvKAmCAhJtMj2LZWIgn8rLQ9krKGjjmKkWD02dctKh4OgoesKSyCpI83PwUYpMRuGGhmeawMVYUFWgvNjjp+7J1SZ5rstmnDsjOWE8L/Eq/IZDlHbyL+p46rneQPSI/+n1gSa5XoDoahlELZ0uMatlZH54xcvWiF5MkQr/7lOpQRelOSet23dVLadLXkzkTswYE0GtHfNTS81CxJ7HQd02V6QY2oAPb74C8TtTPQdvRS9rrdXOOeU5lhPw4le/vJgsHsOYj8ZN3SSPBz2SXLwkwySgo7EsXgKYMZR4gVPlGzfAqz7erKVnQVrQ6P3NYYC/lG6Cm30QlTVmZ2TF7n4j0UIJsln6JSbTrrQew2p5clpo+fzolUsG75B9QmrSkZDYRZTM0pfOuopRdk7JeCUxVVb7flf1t6Oz28931roiwLnriI/P9pcTUY51SPDTZ1lUze9DRZWsgkvMO9Hm/Y4uF3vk0kFmJ8pt8ATGoWff42xi08u0qGFdSDEg7BCUHYWxiXd1CcwBod/dUckvjZAgorZNevn/P5MT++oiLRyvxBZTnVloQ1uoI0g1mDLgAFgbwgirRnfDxVojpC+IPJVx8PlZU/1yifjxcgPCPlMo44DSkburOSI9An9QklBNkUpT/xDXbltzbfIwaq4czNStyACuDVyiqxlEfEUWVo9iBbRz0Q383MHwPd6qef5PrgqCZIOqekEsDNAev/sCfQlBjUq3CxMW9ka8IaLW+WngyhrCYBJ4bcycyVy0iiIX0ODyMVc2dXAlbase0sszM4Yv1xIT16aPkIkwq6IMH3Ze0IkKzy7Wl2v4fNzzB/FJAqPRZjZLYG2GqZvcPabfso+q7ZgqPuY3GABbtQq5f4rbY0Q4ep03ExbZBjbnATM0AHPkBfHVWegUAo06/6QmlrpqjzvPicuPT6LVCUdkiT2FRHZeEzxzxfOIbDetYKY4x3hMaB/mN2p3sc8guCqzjHa3BP02EmZUkjOKy1gkroEzMXH5BNeCqG01Oqwe+rR4G8Sbr026IbQdp7aRTgSIhVxJu4BbWKoSCn5OYJdMx+MNhYg+ZVTCom0dZY/Q+QYtvdwiOXT0LAalSQRxbL4EsRYGxyyWIegL/Ku45r1LKAkrSitEyth8i0ziaPs4FU8wKT7pJt34oqgonWO/boKP8Q6xnx9HKZFEWrgWIjQFDiNK4JYqVUfthaMcBGQepoTnuigC0CKakQiG7++34+6HqickmzBwC2BrmchorIcLBLKXn+2bWddmcFPNXhlQ2VKaDp+x83BXfKRzVbCP/Or2FuQCyRA4YbNsjhKJ0AmMsOnX1V2ySvwFzOElXpDFV0YgNiIE1UMH6KN9VtjDPOA3i693by6+8y+QA6WYuviDSCDj3cAwb9PvP8EQc6g7ixQ7fNxPcttDfK+Z/yzFJsHz+sJNq5uIR9E9FtLphPEkidiV+ssI4yeNC8uBUSmKvCQaBCht8f0NyaatVigPeOWZ7weww/R333zBIICXxjOqIgaSs0W210ca/BEP693fymGr/k6ASEeCgXUZOyGcVvWY0qIruWD46NEIP2w8tmYJ9P5GK+V+g/Mp71p4+AAYwfosAyNpAF0Gn7abmKMNVbBA0vTN+8dO0H6isdZZuRFBrLsQ4WaPeUSEPpbYDNit5lBmrCNeIp4zNYz2+WPRV6aBQGmmrFwGhXIiy8qAnGz/iZA4uGEvFYeCBEOfnflSsFpKgU9aI+5VYUqO1R1lA/3lxMORlM1tJ35/JTdiwZO3FDzvI7RFHyH5ZYbxJ/R+/5mQhG8s/OKMsCCdTqOLwJ64mE7W2RShejreN2tEdJM0ukQsTr2A/CbsHn3IVVErI9VFx6ITIZKZM+d9oaWbwO2gInnaUqEzEYbhRTALvyFiyTZEBJPDQMejxlOcF5NXLRklCzTeRWZUzvTjypWl39Yq92FTksZJeFnATDWAD+/HfdKcA1kfJErexUytGSAJ3hllo8KZBIeho3gG9DmPsYgTUFt69Txi7DMB1mC2kkFz/RnLrn45PZmpczPmnZL5extVazX9Mmfba98RxWZEBDd4GvjossOmdvURn2XiGOsbkbmtNpCaLvS96fFEC25iwU70sOELQcFBq5fotceo733ceCtKJPDmj6lFZIqFWvHJW9Vgdf9935FhFh8uvd06ekbgeX4prsc5GlAHknRW3qDGxVxe2rFYpEIZmzaaFl0T9wu5E/fV1tR4IjsLmWcdcnSK/SWMeD29PIYL2kM+7CWPkI23CHuEApx6P2SmR+/NiMWg0EvYv4jQM7KNAovTuZkVreLUN8k9GYXS9G2paLLgpUOrhxp2X3YxWv4c=
DbmzSm37nSKEu+Zq8qKatBnUFxbwrYYj2yaDe+7BlxwRIB7E/XIkD/wJSAml6f06fjkxoBOQ3pSALNYzg6FZ+UCQDym5cuaZU7aBtCYPi3DntoWS3wEjJGYqtDdkdPTwkOHPYRbC9KZG7NyMVKkucQepSPZyyFOwj21kUx6eIE56QXH82D+AeKxKlPjg3JKO9WIS0NeIH3Aoe+c+ES7rx5QI9FB7ZGCKm+Gk68I91Ll9vbJxgWieg4Gl1WhuVciSWb/IBJ+wXlh56zokjsNg1unSl84o/o71oPY25akxjhpeAqBMw95YLdAEREKTUUU913g8l54vN0nWnfKsnz3j7y1dwxiMTSuM2AwfBNJ/KmGKb8SD3kWgSQJEcPUlhx4AlKrIIz+bS3O8jyjmhKUlyzuNxLApSKLRuEktz45mK80rrcn42DhFg97nfJk/kkIw9kWuZNDb8mhcszXfhAGV8bKECygKVuHYj206jI6haV+YY4Ks2Hv6a3FCBQWV+sAtbjCQZGD7Vk/kD6MKO2zZpG7rYS2sdkhYyLD8cCbJfWmzHNLkYLJnDtHOWV9IsQS2b4ykU7AlicvvUjTck2PodWooUBQcdZFU0k2nqVWM2iBZAJ4/1jKrUMc/xmpm1+n7PCkATap7HACnqAYROqmEyztNm2hG0R2Rvkgl/U+ENZBNOkAmoGvR/NaieXkLQXGDGQhSddnvX7sspPzeYmc16w8LxkBJY5q2mOgiDclQYE43QFErpQoNgEXVZ1Zy1iq6hLOoHftlguhg3Gdy58a8hYSEzqCgVjwIVx7a0xN7WsZX4YklN7jIELSjrgy/IG6TEXtsM8exTmdYDZFToYuRh/yeuLIupRVuq3eEESbPHh4ZiiRA2W3CT5p3hYyIrJL3fHYj9yPmWgbPbNCTu+eLnYrrK0sdbarORPNGt99tpYTCk25up5vHvJfScmR9o763OON1KyTJ7Eu03sBhHMVSF8oqxxLO6c/C9/uyrMKeSUF8qbRVxK10wy5uVMhfj2WcAjk8H6Sg1dE950giChSUWgHBZP7fner36Rh7UcTLZBdnnJlQ/0SifyhNgF7PQHEyqDxltCnPSIlAn9wkmF3JAEd6kfc6ZP+T1FC3eMkndDA7qpo0nZ4qxlYfG0WSqlYai1GgxSU8szGvs6vWPonxz2J61TdHS0RWfPh54oiBdv4yLq/Fg4kzWOEOL7eeWngGjLCYBJ4XPWQXfeOiE2P0cGTEWUTGRulbZOWuNfaF7o29o5l1PFWwxqsN43lOiRNimUdcS+ETJFbI9uqDJdPWCAgLh8CDRGHk5T+FI3UZH2dyzZZObM8fnzUIgCQc8Do/bF4iNJgJy7ZBjauOT4Jkl6h9fHgRHj1JhccljvBkZ1LggmC4TyjP6KLLKNZvA2ZgkQxuwBT9MUDVRaPN8gGbb7lL3HiQm4cPrgngzSB48mwL8vcFj3byi6aj2FB5rwRDgJAYe0zaYlhO7EQz1QME8QDJybaI5/5p7aRTgSIhYr8me80ZrXWZkMN7qth59x8DetK2U3jru0dZb/4+5nJNd8mHXSIpGzQAZDcf4DAmBJZwHeHGZgHEJrpBvN5R90s0X5xWE05e0XY5j2LXoM3IC7eUbqVktO6K+T7U6oP8Qo5n595kvVEWiguIH1UsGFDFNggOv3P6uiTZltosomzlS83w3HqkXCS6tbUbKC5xVoGJjsiD1ZN9ubiyAkRb/a4EHmfWT1kGw3vADRU2W0BYLpRV21KRmtR57ZNOPZ/WOsg8FA5DZsAseW5x5KFt3opRgnvV64MpKMBVAKtYloosiIAPTMH0KMtZ+r8dX9Ss/pyYfHrlh3db8qp68ifjpqL3f+rHFyrEH9AR5UGqStKYp5GGkRqSf+A2ZXGRCXq/VMY4kjzQLITlNbpvHkejdoHh+5twytltykTWR8Yyy+V09cN6cBY6tHOEhVP4OpRXIj0rvYZXIXh6MSXwsKTFXH1T3itWTNDtXZwMjaRziIkbiKA0mJmjFATEGhXPtCHQTSGM0DD74IODQd4mWFU95lbeqVug99B3hJvYc0Xmw5EPidpA8ZLvatM/zhZaYh5Fti857zcYnGEqKHKdQlhoaZY97TwByoAE9/dVlu/2D+Zq35UI94nvdcXqNWEs4q1QLN8pKsBploCy8oI8oCKqYyuEjBnAM6N8mrWlepopxRo6hBd8KHObUqO1BBHVmbl9fEytnc9KWQQ7UTtpNvbZB3XBpYId3bFOYbxG/R9+mWiLj9Eqd66qk+1ILnkFpTTzElo6CKUEuX/ElNs6Lpv2LAnS0Hb+0NvJMn9d3RDuWBBr8sXL7T2/rFO7JbNXtLWBzzQlKFKHvGGCQ1JiAPEuA4LA/jWY1Rp4z/v55H8yRklEg3ma79TmS3GxABoibtNFGYKEfytBXsfOgr2c+1VAPUTMWZRwogYeGv77QkY+CiB27KZDIftk3huyKWmgrbnZ9R+6B0oVzYnsV3NxIVHwCSb7mo3AutFbLzau4iWMRELdzzdI11pr/Se59FZPEZYBhba3SuaVvUtn2EyGNItqO7jMpOd0b24S/igVnIS84iF7OAhTueQ9Jx3Y3jlwAfGFbSDAi0eNs1FOIoNWcXtW71FUeORw/gzPxOOSPkOZ39GVvnks1Q+SXcASb1urad1v2MsToR4oWCYJF6anOoIepxHgf/0gud/Rfld9qtqdS2Rq8C+dd0YBPcpjQoN1imkH4PWbOR0ciI0aRmqN3fRtR99NEfAvUs0u+w5ARylhu8RpMFbX9OvPM9V8XXQd03Z1Q7ZxaT/hIkxK95nNdzv8pS92nf3NYzhBJzCpbFswON00e7JwPvE1Mc+03YQmAhoLhiHomF0qPCS1k6H79ljTq+5Nr4YO1peTEXjzW/qAQJalvs9iuq7zs0sPSZlUTUnTnQpKG6lfdJAv+CGNxi6T+qcLQPkfsEiWeOUo2B/sMOeogF3C6Rv3Bpqr66Eu44N7AoNclReCBQQOkHQFimsbS+2xknj/s3DMPAZux/0rIjPccqJ5/D9ljiE6Atn2LACRTsGjfusAkHixN7gMtGhJ2+aP3NUOq0PbvvYZr3IibC0xcwId91Zy9qrA/raqkbymmNTaX/IsT2ABmGvceSO/s/o5kozMFIEvou1bPXV9+Z0rOHkhDDqayGS5jtZOrku2Edl+tTwJSyW7F/aMN2A5+HqZYOXCr5gso37VUfaR9dsGL2rVOExFsZayNa11tTgoCgKOvPQQSHo+be9714jiA24BUrvJtdLFrN1o37Zcj0bTDOoKI1ZaBMnh0oOYRXSw4stuurmTGSpj9TR/M8zBC3F4ZMv+NeHSdNEqiAHEzbMwfJDqijPXOI6gxSePHUD/EIPZGZrAYVZyowIF9SJQ8RneBb0SbG5EIaw+g48FXymkw8/0AT3bVYA8LNZVrQo47rwYXhWZQw0pyzVIs62zyqD11sUu2UnY2tprZ94imbZiuH+kentOtezgtNAhh9amhE7dI5ehbpS+5m79KJXTaUySgfM79vowh1KnaOhNa5KxgiHYsRxFl3NoZ1i+ALcrlBHQDKCHZhtlddyhSBk2zgCfxBFPlqq5d4JzTbYnY/j9ejeJBozQJHqYa3iX/IXxu2umwGGEe4JeIGOGEexeKQRT3xdlR9gaWRjnjrMRD/jcflb09sS6ydh1LMUeex9H73t7XaS50WeCtlD3KUmdoSDOlHTNf4DdwIrI6sfMpgx9GitMACgKweeNxN9S8vPEx6EJsjevwgMJYSaq7YIATmI9lN1YwKL10s701GiG7Sc8Q5UUc3F6EBiAKrPW42i1F9Xy5qjncQU4NTv9TCPnEHTmppQCaxPEqx+sW2Lwm7e4E4PQdKvRp/mLWlSIXqiOccf10FoA0trfltkSqtmMZopOTrIg2JFijAURtHpEhxGmQXIkHFVO5YeT8N+Tx60ySaYIYSmIEe2BE9QjOm+eYIIQ3Lr1OrblC4cSBPUuh2HZMWlSuIPavzaIVxRA1P9XdwdupgCl3fbWuaQ=