PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TTO - Ngày 5-7, Thủ tướng chính phủ Phạm Minh bao gồm đã có đưa ra quyết định phê chuẩn chỉnh các chức danh chủ tịch, phó quản trị UBND TP thủ đô nhiệm kỳ 2021-2026.

Bạn đang xem: Phó chủ tịch ubnd thành phố hà nội


*

Cụ thể, tại đưa ra quyết định 1061/QĐ-TTg, Thủ tướng chính phủ nước nhà phê chuẩn chỉnh kết quả thai chức vụ quản trị UBND TP hà nội nhiệm kỳ 2021-2026 với ông Chu Ngọc Anh, ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, phó túng thư Thành ủy, chủ tịch UBND TP thủ đô hà nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại đưa ra quyết định 1060/QĐ-TTg, Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ phê chuẩn kết quả thai chức vụ phó chủ tịch UBND TP hà nội nhiệm kỳ 2021-2026 cùng với ông Lê Hồng Sơn, ủy viên Ban thường xuyên vụ Thành ủy, phó quản trị UBND TP thủ đô hà nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại đưa ra quyết định 1068/QĐ-TTg, Thủ tướng chính phủ nước nhà phê chuẩn kết quả bầu chức vụ phó quản trị UBND TP hà thành nhiệm kỳ 2021-2026 cùng với ông Nguyễn Trọng Đông, ủy viên Ban thường xuyên vụ Thành ủy, phó chủ tịch UBND TP thành phố hà nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại quyết định 1058/QĐ-TTg, Thủ tướng chính phủ nước nhà phê chuẩn kết quả thai chức vụ phó quản trị UBND TP hà nội nhiệm kỳ 2021-2026 với ông Dương Đức Tuấn, thành ủy viên, phó chủ tịch UBND TP tp. Hà nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại ra quyết định 1059/QĐ-TTg, Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ phê chuẩn kết quả thai chức vụ phó quản trị UBND TP thủ đô nhiệm kỳ 2021-2026 so với ông Hà Minh Hải, thành ủy viên, phó chủ tịch UBND TP tp hà nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Xem thêm:

Tại quyết định 1062/QĐ-TTg, Thủ tướng chính phủ nước nhà phê chuẩn chỉnh kết quả thai chức vụ phó quản trị UBND TP thủ đô nhiệm kỳ 2021-2026 với ông Chử Xuân Dũng, thành ủy viên, phó quản trị UBND TP hà nội thủ đô nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại quyết định 1069/QĐ-TTg, Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ phê chuẩn chỉnh kết quả thai chức vụ phó chủ tịch UBND TP thủ đô nhiệm kỳ 2021-2026 với ông Nguyễn táo bạo Quyền, thành ủy viên, phó quản trị UBND TP hà nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Trước đó, như Tuổi trẻ em Online đưa tin, ngày 23-6, trên kỳ họp trang bị nhất, HĐND TP hà thành đã thai ông Chu Ngọc Anh, ủy viên tw Đảng, phó túng thiếu thư Thành ủy, chủ tịch UBND TP khóa XV, duy trì chức chủ tịch UBND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 với 92/94 đại biểu xuất hiện tán thành bằng phiếu kín đáo (chiếm 97,87%).

Trong kích cỡ kỳ họp, những đại biểu HĐND TP đãbầu những chức danh phó chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Lê Hồng Sơn, ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, phó quản trị Thường trực ủy ban nhân dân TP nhiệm kỳ 2016-2021, thường xuyên được bầu giữ chức phó chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026.

Các phó chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021: Nguyễn Trọng Đông, ủy viên Ban thường vụ Thành ủy; Dương Đức Tuấn, thành ủy viên; Hà Minh Hải, thành ủy viên; Nguyễn mạnh bạo Quyền, thành ủy viên; Chử Xuân Dũng, thành ủy viên, thường xuyên được bầu giữ công tác phó chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026.


Ông Chu Ngọc Anh tái đắc cử quản trị UBND TP tp. Hà nội

TTO - sáng 23-6, tại kỳ họp đầu tiên HĐND thành phố hà nội thủ đô khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Chu Ngọc Anh thường xuyên được bầu giữ chức chủ tịch UBND tp Hà Nội.