PULSE OF EUROPE AMSTERDAM

1. Ns title of this decided is: without the eu we room nowhere, or in Dutch: ZONDER HET PROJECT europäische union ZIJN us NERGENS. Ich will continue in Dutch, und shortly summarise my statements in English along ns way.

Du schaust: Pulse of europe amsterdam

2. Ik sta hier vandaag, omdat europa een prachtig job is. Een sieraad in historisch, juridisch en economisch opzicht. En zusammen alle mooie dingen in het leven, hebben we dach neiging mooie dingen ‘for granted’ te nemen. Denk aan uw partner, het weer of uw gezondheid.

3. In de loop van außerdem eeuwen hebben verschillende veldheren en dictators europa getracht toter een eenheid dare smeden. Van Julius Caesar, über Karel juni Grote en Karel V, Napoleon tot Hitler: het is ze allemaal mislukt, ten koste van waarschijnlijk 100-en miljoenen doden.

Vervolgens bedenkt außerdem Fransman Monnet begin jaren 1950 met zijn minister Schuman dat zusammen we de angel uit dach dreiging halen door de organisatie van juni kolen- en staalproductie aan een hogere, boven-nationale autoriteit te geven, außerdem kans op oorlog weniger wordt. Oorlog heeft immers wapentuig nodig, en file wordt met kolen uit staal gemaakt.Deze Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal is de voorloper van de Europese Unie. Dach EU zu sein dus primair en nog steeds een blokkade voor oorlog. Dat zu sein nog steeds het eerste doel van außerdem EU: het bevorderen ventil vrede (art. 3 Verdrag EU).

4. Veel politici en opinieleiders doen daar wat smalend over. Oorlog in 2017 in Europa, file kan toch niet meer? Ik denk daar niet zo licht over. Begin jaren ’90 hadden we nog grote bombardementen in Servië, toegegeven: geen lid van dach EU. Denk aan de explosieve situatie in Turkije, aan potentiele conflicten an Catalonië, Noord-Ierland des Gibraltar. Des aan außerdem Krim en de Baltische Staten.

5. Zo gezien is europa dus ontstaan zusammen een sociaal project: dach landen behoeden voor nationalistische gevoelens, met miljoenen juni oorlog an marcheren en das gebroken uitkomen. Jan met juni Pet betaalt. Documents nooit meer. Vandaar dat produkte 2 Verdrag eu zegt: ‘De waarden waarop de Unie berust zijn eerbied voor juni menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, waaronder de personen das tot minderheden behoren.’

Het doel van dach EU ist dan om ‘de vrede, haar waarden en het welzijn van haare - scharf volkeren te bevorderen.’(art 3 Verdrag EU).

6. U ziet: das waarden zijn niet economisch maar sociaal.Vanuit das sociale gedachte ontstond op grond van dach ervaringen in kolen en staal al snel juni economische gedachte: hoe meer we samenwerken en handel drijven, hoe meer afhankelijkheid, hoe groter onderling begrip en hoe kleiner de kans op conflicten. Daarbij lieten economen zien file onderlinge transaktion en specialisatie toter efficiëntere economieën en dus tot meer welvaart leidt.

7. Daarvoor moesten juni juristen aan außerdem slag. Ze moesten invoerbeperkingen afschaffen, en erop toezien dat er niet iets anderntags om de eigen industrie dare beschermen voor terug kwam. Tot laat an de jaren 70 moesten auto’s voor außerdem verschillende markten worden aangepast. Franse auto’s hadden geel licht. Autobelasting was op basis van PK’s waardoor juni Fransen hun eigen industrie bevoordeelden. Soms riepen außerdem politici ‘ho’ omdat hun eigen landbouw, auto-industrie von financiële markt gevaar dreigde car lopen door eu maatregelen.En steeds zu sein daar dan de dappere juristen van het Europese gericht van de EU in Luxemburg, die dach landen op basis van het verdrag corrigeerden.

8. Het europäische union project werkte wie een tierelier. Außerdem economieën groeiden gedurende lang periodes wie kool en en passant maakten we ventil Spanje en Portugal en Ierland groeibriljanten, en ich brachte we Engeland bei evenwicht. Griekenland verwaarloosden we, we begrepen niets ventil dat festland en daar hebben we letztere een forse prijs voor betaald.

SUMMARY: The eu is essentially a social project: to avoid war. Legitimate bravery von the european Court und political vision of some European federal government leaders, as well as economic prosperity do the eu for many countries, other than Greece, in enormous success. Die mistake was: it became in essentially financial project.

Mehr sehen: Wann Ist Die Nächste Bundeskanzlerwahl, Bundestagswahl 2021

9. Außerdem fout was bij al file moois alleen: keiner had het meer over außerdem sociale focus, het leek wel of alleen dach economie en außerdem centjes nog centraal stonden.Waar was dat gevoel gebleven, van samen éen Europa, een mooi en machtig bolwerk dat het op eigen manier zou laten zien hoe het moest, met een mooie sociale markteconomie (artikel 3 lid 3 Verdrag EU) gericht op volledige werkgelegenheid en sociale vooruitgang, gebaseerd op het Rijnlands modell (dat ist met werknemers inspraak en het voorkomen ventil een grote maatschappelijke ongelijkheid)? in plaats daarvan lieten us ons vanaf de tweede helft van außerdem jaren ’90 aushalten door het Amerikaanse en Britse model, waarbij de survival of the fittest außerdem norm werd. ABNAMRO opbreken, geen probleem heren kapitalisten, us doen documents graag voor u.

10. Geen wonder documents dat sámen gevoel, nog zo sterk na het vallen van de muur in 1989 en het democratiseringsproces van Oost-Europa, stilaan verdween. Het werd weer ieder voor zichzelf in die hele grote gemeenschap, zeker toen das begin jaren 2000 landen bijkwamen met een heel ander verleden en toch ook wel ist anders mores.

SUMMARY: we lost ns social importance und connotation von the europäische union project. World did notfall feel associated anymore.

11. Das is verschrikkelijk veel onzin over dach EU gedebiteerd, de afgelopen jaren. Het mooiste voorbeeld zu sein dat van dach banaan, die volgens außerdem Engelse pers niet krom meer mocht zijn. Onzin, maar außerdem Engelsen geloofden het. Pas nu, lees ik bei de krant, krijgen de Engelsen goede voorlichting over wat de EU allemaal deed en wat ze nu zelf moeten gaan doen. Zoals een journalist schreef: ik zou hopen documents er in Nederland network zoveel aandacht aan außerdem EU werd besteed als nu in Engeland, dan zou men er wel positiever end denken.

Ook het aantal Europese ambtenaren file zo groot zou zijn, daar deugt niets van. Außerdem EU heeft 32.000 ambtenaren (Nederland 120.000) , das keihard werken, top-of-the bill zijn omdat ze concoursen door moeten waarbij ik het zou afleggen, en inderdaad: ook prima verdienen.

Iets anders: ministers en regeringsleiders zouden veel positiever over europa moeten zijn. Niet thuis verhalen vertellen das haaks staan op hun stemgedrag in Brussel. Staan voor wat je aufzug afgesproken, en außerdem positieve en juni negatieve kant, en je afweging eerlijk belichten. Journalisten moeten more difficult hun ideal doen außerdem incongruenties an gedrag bloot dare leggen.

En iets an de sfeer ventil Buma: file Wilhelmus af en toe, als het CDA file wil… Maar waarom zie ik in Nederland zo weinig de Europese vlag en hoor ik zo weinig het Europese volkslied von hymne? meer doen hoor, documents hoort er ook echt bij. En vergeet intussen niet, meneer Buma: juni hele boerensector, dach kiezersbasis van het CDA, vaart wel bij außerdem gratie ventil het Europese landbouwbeleid.

12. Kortom: de PR en dach presentatie moeten veel beter. Een Nederlandse Minister hoort te geloven in Europa, en is zij geen idealist dan zou een simpele blik op onze handelsbalans moeten volstaan. Nederland blies in de tijden van Lubbers en Kok een stevig deuntje mee an de ontwikkeling van juni EU. Sinds Balkenende is het alleen maar halfslachtigheid en remmen geweest. Laten we weer an de voorhoede mee gaan doen!

SUMMARY: we have to require better und more honest interaction on the europäische union from our government persons. Seeing ns European banner much more often and playing die European hymn, would encourage a europe feeling. Die Dutch government should be an ext pro-active wie it comes zu creating European plan measures.

13. Ik roep het nieuwe kabinet op om nieuwe Europese initiatieven car ontwikkelen.– Werk met Macron aan een betere Detacheringsrichtlijn,– Werk aan betere structuren bei ondernemingen, waardoor werknemers mee kunnen praten, overleggen, beïnvloeden én participeren an het kapitaal.– Geef veel meer tegenspel aan multinationals, das profiteren van juni door óns betaalde infrastructuur aan goed opgeleide personeel, wegen, huizen en nutsvoorzieningen en vaak weinig belasting betalen.– Doe het kalm aan met außerdem grote nieuwe verdragen: het gaat te snel, er is geen draagvlak, en neem außerdem bezwaren tegen het instellen ventil een speciaal arbitragesysteem, file op gespannen voet land met onze gevestigde rechtsstaat, serieus.– Neem de uitdaging aan van dach energie-transitie en probeer een Europees beleid met overtuiging uit dare voeren;– en wees solidair met elkaar bij het bestrijden ventil grote problemen, zoals nu dach immigratie.14. Surely, Our government leaders need to be more positive about the eu when being zurück home.But we have to do more ourselves as well.By being here.By promoting discussions about the eu at parties, through colleagues.By not accepting all negativ nonsense bei journals und websites with different truths.By showing exactly how glad we space that we kann travel all over Europe, gain money without extra prices from ATM’s, can make call calls without extra roaming costs, can send our students abroad, schutz the protection von the rule von law, and so on.

Mehr sehen: Flagge Rot, Weiß-Blau - Flagge Und Wappen Der Niederlande

In short: ich invite every one of you zu approach the europäische union project constantly critical, yet fro

*
m a hopeful angle.