Thống kê điểm thi thpt quốc gia 2017

 Các điểm lẻ ko thống kê trong bảng số liệu bên trên (Ví dụ: 1,58 ; 3,23; 2,16;…) là 3486 thí sinh.

Bạn đang xem: Thống kê điểm thi thpt quốc gia 2017

*

Tổng số thí sinh

833472

Điểm trung bình

5,51

Điểm trung vị

5,5

Số thí sinh gồm điểm


3. Môn đồ vật lí

*

Tổng số thí sinh

410067

Điểm trung bình

5,34

Điểm trung vị

5,25

Số sỹ tử đạt


4. Môn Hóa học

*

Tổng số thí sinh

412573

Điểm trung bình

5,32

Điểm trung vị

5,25

Số sỹ tử đạt


*

Tổng số thí sinh

398488

Điểm trung bình

4,75

Điểm trung vị

4,5

Số sỹ tử đạt


*

Tổng số thí sinh

510441

Điểm trung bình

4,6

Điểm trung vị

4,5

Số thí sinh đạt


7. Môn Địa lí

*

Tổng số thí sinh

495946

Điểm trung bình

6,2

Điểm trung vị

6,25

Số sỹ tử đạt


*

Tổng số thí sinh

432776

Điểm trung bình

7,8

Điểm trung vị

8

Số thí sinh đạt


9. Môn giờ Anh

*

Tổng số thí sinh

753892

Điểm trung bình

4,6

Điểm trung vị

4

Số thí sinh bao gồm điểm

II. Dấn xét chung

Sau khi đối chiếu dạng phổ điểm với các thông số kỹ thuật thống kê, tác dụng cho thấy:

- Dạng phổ điểm của toàn bộ các bài xích thi, môn thi sát với cung cấp chuẩn, điều này chứng minh các đề thi review sát với chuẩn đầu ra lịch trình lớp 12 của những môn học, phân loại, phân hóa rõ ràng, liền kề thực năng lực của thí sinh, tạo điều kiện tiện lợi trong công tác xét tuyển vào những trường Đại học những năm 2017.

Xem thêm:

- số đông các bài thi, môn thi đều phải có điểm trung bình từ khoảng chừng 4,5 – 6,5 điểm, quý hiếm của điểm vừa đủ gần gần kề với điểm trung vị, điều đó minh chứng tính chuẩn chỉnh hóa của các đề thi trong kỳ thi THPTQG năm 2017.

- Ở một số trong những bài thi, môn thi, có không ít thí sinh đạt điểm tuyệt vời nhất (10 điểm) nhưng nhà yếu tập trung ở những thành phố phệ và những tỉnh có truyền thống “hiếu học”. Tuy nhiên, số lượng thí sinh đạt điểm 0 với điểm nhỏ dại hơn hoặc bằng 1 (điểm liệt) cũng tương đối lớn và có hầu như ở các bài thi, môn thi. Điểm trung bình bên dưới 5 của phần lớn các bài xích thi, môn thi đa số chiếm tỉ lệ khoảng từ 40 – 60%. Điều này cho thấy phổ điểm được phân tán kha khá rộng, review đúng năng lực của các thí sinh, giảm thiểu đáng kể hiện tượng lạ đoán mò trong các bài thi trắc nghiệm khách hàng quan. Đặc biệt, với kết quả phân tích điểm thể hiện tính khách hàng quan, trung thực, vô tư trong công tác tổ chức triển khai thi trung học phổ thông QG năm 2017. Đồng thời đây cũng là một trong những kênh thông tin để phân loại quality giáo dục rộng rãi ở những vùng miền.